Bitcoin Unlimited là gì ?

Bitcoin Unlimited là gì ?

Bitcoin Unlimited (BTU) là một phiên bản phân nhánh của Bitcoin được thiết kế với mục đích giúp người dùng được tuỳ chọn kích thước khối giao dịch cho riêng mình thông qua giao diện đồ hoạ cho người dùng (GUI). Ngoài ra, Bitcoin Unlimited còn cho phép người dùng thiết lập trạng thái “phòng hộ” để chấp nhận các khối giao dịch có kích thước lớn hơn kích thước tối đa nếu không gian tài nguyên mạng Blockchain cho phép.

Chuyện gì đang xảy ra ?

Mọi tranh cãi trong hơn 3 năm qua đều bắt đầu từ câu chuyện kích thước khối giao dịch. Khối giao dịch là một tập tin dữ liệu trong mạng lưới Blockchain. Khối này ghi nhận thông tin của những giao dịch Bitcoin mới nhất và chưa từng xuất hiện trong các khối trước đó. Hiểu đơn giản có thể xem khối như một trang giấy trong một cuốn sách. Mỗi khi một khối hoàn tất việc ghi chép giao dịch vào Blockchain, nó sẽ nhường chỗ cho khối tiếp theo. Khi dữ liệu được ghi chép vào khối thì không thể bị xoá bỏ hay chỉnh sửa được.

Bitcoin được coi như một mã nguồn mở phi tập trung, nhưng không hoàn toàn. Hiện tại vấn đề kích thước khối vẫn bị kiểm soát bởi nhóm đội ngũ phát triển Bitcoin, cụ thể hơn là Bitcoin Core. Nhóm Bitcoin Core không muốn chuyển đổi sức mạnh quyền lực cho những thành viên khác trong không gian mạng Blockchain: đó là thợ mỏ và những người sở hữu node. Bitcoin Unlimited – bằng cách cho phép kích thước khối được thay đổi dựa trên nhu cầu trên mạng lưới Blockchain, sẽ đưa Bitcoin bước sang trang lịch sử mới, cho phép công nghệ này có thể tự do thay đổi tuỳ theo tình huống.

Hiện tại kích thước khối dưới sự kiểm soát của Bitcoin Core là 1Mb. Do đó Bitcoin Unlimited cho rằng kích thước khối cần được tăng lên để tốc độ khối được giảm và giúp Blockchain vận hành nhẹ nhàng hơn. Thợ mỏ sẽ là những người quyết định ủng hộ Bitcoin Unlimited hay tiếp tục ủng hộ Bitcoin Core. Nếu cộng đồng đạt được sự đồng thuận nhất trí, quyền lực dẫn dắt Bitcoin sẽ được chuyển giao cho đội ngũ Bitcoin Unlimited. Nếu Bitcoin Core vẫn tiếp tục muốn nắm quyền kiểm soát, có lẽ Bitcoin sẽ bị chia tách thành 2 Blockchain và đi theo 2 hướng khác nhau. Một số người cho rằng với tính linh hoạt của Bitcoin Unlimited sẽ khiến các thợ mỏ ưu tiên lựa chọn những khối lớn hơn để xác nhận giao dịch trước, do đó sức mạnh tính toán có thể bị rơi vào tay của một nhóm người nào đó. Sự tập trung khai thác như vậy sẽ đi ngược lại ý tưởng phân cấp của Bitcoin. Nhưng thực sự hiện tại với Bitcoin Core, các thợ mỏ cũng chỉ ưu tiên xác nhận cho những giao dịch có mức phí cao cho dù đó là khối giao dịch lớn hay nhỏ. Do đó, Bitcoin dù tránh né đến mức nào cũng không thể thoát khỏi viễn cảnh bị tập trung vào tay một nhóm người.

Updated…

Binance