Bitcoin Pizza Day là gì ?

Bitcoin Pizza Day là gì ?

Bitcoin Pizza Day (22/05) là một sự kiện vô cùng quan trọng của cộng đồng Bitcoin. Vào ngày này năm 2010, một lập trình viên tên là Laszlo Hanyecz đã trả 10,000 BTC để mua 2 chiếc bánh Pizza của Papa John. Hằng năm vào ngày này, cộng đồng Bitcoin tổ chức các sự kiện ăn mừng giao dịch bằng Bitcoin đầu tiên trên thế giới.

Đây là một sự kiện mang tính lịch sử của công nghệ thời hiện đại. Cho thấy bước đột phá của công nghệ vào thực tế. Nếu ngày đó Laszlo không sử dụng 10,000 Bitcoin đó để mua Pizza thì Bitcoin mãi mãi là một con số trên máy tính và không có ứng dụng thực tế. Ước tính 16 lát Pizza khi đó chỉ có giá trị là $30. Có thể thấy đây là một sự kiện vô cùng quan trọng khi mà số Bitcoin ngày hôm đó có thể đạt đến sáu con số 0 giá trị USD ngày nay.

Binance