Tỷ giá tiền điện tử mới nhất hôm nay

Bảng tỷ giá tiền điện tử mới nhất hôm nay của 1.500+ đồng tiền ảo (Coin, tiền kỹ thuật số, tiền điện tử, hay tiền mã hóa) Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP), Bitcoin cash (BCH), EOS, Stellar (XLM), Monero (XRM), IOTA (MIOTA), Ethereum Classic (ETC), NEMcoin (XEM), Cardano (ADA), TRON (TRX),.. Bitcoin Vietnam News cập nhật tỷ giá hiện tại các đồng coin này theo thời gian thực (Real Time), có nghĩa là giá các đồng tiền này bất cứ lúc nào có biến động tăng/giảm thì bảng dưới đây cũng cập nhật ngay lập tức, vì thế tỷ giá này là chính xác hoàn toàn. Tỷ Giá USD theo thị trường tự do tiền ảo là 23.700 VNĐ (Bán), 23.400 VNĐ (Mua).

[global-coin-market-cap]

[coin-market-cap id=”14304″]