Aragon là gì? Tìm hiểu đồng ANT Coin

Aragon là gì? Tìm hiểu đồng ANT Coin

Aragon là gì?

Aragon là một ứng dụng phân quyền (dApp) trên cơ sở Ethereum blockchain. Cơ sở này cho phép bất cứ ai tạo và quản lý một tổ chức phi tập trung. Dự án Aragon là một mã nguồn mở và do nền tảng Aragon dẫn đầu. Nó cũng bao gồm một token, ANT, cho phép bỏ phiếu để đưa ra quyết định về hướng phát triển trong tương lai. Cuối cùng, Aragon hy vọng sẽ là một tổ chức tự trị phi tập trung hoàn toàn và dApp là một thẩm quyền trung lập cho bất cứ ai tạo ra một tổ chức trên blockchain.

Các tổ chức và công ty truyền thống có ngân sách đáng kể cho các chức năng quản lý và điều hành. Ngoài ra, khi giao dịch với các tổ chức khác, lệ phí, sự chậm trễ, và trung gian có thể bị chồng chéo lên. Điều này làm tăng ma sát đối với nền kinh tế nói chung. Tầm nhìn của Aragon đang loại bỏ sự xích mích đó với các tổ chức phi tập trung hoạt động trên nền tảng được chia sẻ.

Gần như tất cả các tổ chức đều có một vài chức năng quản trị cơ bản chung. Chúng cung cấp cổ phần cho các nhà đầu tư, cho phép các cổ đông bỏ phiếu về các quyết định quản trị, thu tiền, trả lương cho nhân viên và nhà thầu, thực hiện kiểm soát truy cập cho các mục đích kế toán và rủi ro. Các chức năng này đạt tiêu chuẩn như là một phần của Aragon dApp cho bất kỳ tổ chức nào được xây dựng trên Aragon.

Tầm nhìn của Aragon làm cho nó trở nên đơn giản và dễ dàng để thiết lập, vận hành một tổ chức trên blockchain. Sử dụng các công cụ mã nguồn mở và bảo mật của blockchain Ethereum, dự án nhằm tăng cường sự đồng thuận về công nghệ blockchain cho các ứng dụng thực tế.

Những điều khác biệt

Sự giám định phân quyền

Nền tảng này sẽ bao gồm cơ chế phân quyền để giải quyết tranh chấp nhằm loại bỏ các vấn đề liên quan đến con người được phát sinh trong quá trình quản lý (tranh chấp giữa 2 bên). Người nắm giữ token ANT sẽ bỏ phiếu về các quy tắc cơ bản mà hệ thống giám định sẽ tuân thủ, qua đó tận dụng hiệu quả mạng lưới của nó.

Khả năng nâng cấp

Một khái niệm trung tâm để nâng cấp trong blockchain là modul. Aragon nhận ra rằng tổ chức khác nhau có thể có những nhu cầu khác nhau, và để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, họ đã xây dựng Aragon như là một hệ thống mô đun cho phép các chức năng bổ sung được phát triển trên nền Aragon.

Sự đơn giản

Quan trọng hơn, nền tảng của Aragon sẽ không đòi hỏi kỹ năng viết mã kỹ thuật cho bất cứ ai để tạo ra các hợp đồng thông minh cho DAOS, do đó nó đơn giản hóa toàn bộ quá trình. Sự đơn giản hóa này tạo ra tiềm năng cho hàng loạt công nghệ.

ANT Token có công dụng gì?

Token ANT đại diện cho một phần quyền quản trị của Aragon. Nó trao quyền bình chọn cho các đề xuất phát triển. Số lượng ANT bạn sở hữu xác định sức mạnh quyền biểu quyết của bạn.

Token ANT đã ra mắt một ICO vào tháng 5 năm 2017. Vào thời điểm đó, nó là một trong những ICO thành công nhất từ trước đến nay. Nó đã thu được 24 triệu đô la chỉ trong mười lăm phút. Hiện tại, Aragon đang nằm trong số 150 đồng xu hàng đầu trên thị trường.

Kết luận

Làm nên sự dễ dàng trong việc tạo và quản lý các tổ chức trên blockchain là một bước quan trọng để ngăn chặn sự chậm trễ, thiếu hiệu quả. Nếu Aragon thành công trong sứ mệnh của mình để có được nhiều tổ chức trên nền tảng của nó, hiệu quả mạng lưới cho các giao dịch và hiệu quả giữa các tổ chức có thể rất lớn. Tuy nhiên, dự án vẫn còn nhiều khó khăn trước khi phát hành, vẫn chưa rõ Aragon sẽ triển khai nền tảng này như thế nào và mua lại từ các công ty hiện có.

Telegram