Về chúng tôi

Xin chào, chúng tôi là Bitcoin Vietnam News.

Sứ mệnh của chúng tôi là xuất bản những thông tin có chất lượng cao nhất về hệ sinh thái tiền tệ kỹ thuật số. Chúng tôi trình bày những bước tiến mới nhất trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm đánh thức tiềm năng của tiền tệ kỹ thuật số. Bằng cách xây dựng nền móng khái niệm cơ bản về Bitcoin, về cách tạo ra nó, về trao đổi nó với đồng tiền pháp định. Xa hơn chúng tôi đi đến những loại tiền tệ khác như Ethereum, Dash, Monero, Zcash… Cuối cùng điều chúng tôi muốn hướng đến là chính là công nghệ Blockchain và những ứng dụng. Đội ngũ thành viên của Bitcoin Vietnam News hợp nhất tất cả những điều trên vào một chuyên trang mạng xã hội này.

Dù thời gian thành lập không lâu, nền móng cơ bản được đưa ra vào ngày 19/03/2016 cho đến khi cộng đồng đủ mạnh để xây dựng website này vào ngày 28/09/2016. Chúng tôi cố gắng duy trì tính khách quan của toàn bộ chủ đề trong việc đảm bảo tất cả đều minh bạch ngang hàng nhau.

Với mục tiêu trở thành chuyên trang tin tức về Bitcoin – Cryptocurrency – Blockchain, cũng như xây dựng một cộng đồng Bitcoin lớn mạnh tại Việt Nam, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã ủng hộ trong suốt chặng đường vừa qua.

“Bitcoin Vietnam News – The largest Bitcoin community in Vietnam”

Hello, we are Bitcoin Vietnam News.

Our goal is to schedule for publication of information representing highest quality with regards to digital currency ecosystem about the latest advance in Industrial Revolution 4.0 for a purpose of unlocking the very potential of digital currency. By way of building up a foundation for basic concept of Bitcoin, in terms of the making, the process of exchanging it with legal currencies. In the long run, we aim for a wide variety of currencies such as Ethereum, Dash, Monero , Zcash….. Eventually, our main objective is to directly go for Blockchain Technology and its applications. All members of Bitcoin Vietnam News is a combination of entire things aforementioned on a Network Page specializing in this field.

In spite of short establishment time span, the basic foundation was properly made public on March 19th, 2016 until our community was capable of gaining position of strength to establish this website on September 28th, 2016 . We have been maintaining objectivity of the entire topics to ensure that they will work in a clear way.

With an aim of not only becoming a page specializing in news concerning Bitcoin – Cryptocurrency- Blockchain but also promoting a thriving Bitcoin community in Vietnam. We want to express out deepest gratitude to all readers that have been strongly supportive us in the past period.

Bitcoin Vietnam News (cập nhật lần cuối ngày 25/07/2017)