Bang Wyoming của Mỹ công nhận tiền điện tử là tiền hợp pháp

Bang Wyoming của Mỹ công nhận tiền điện tử là tiền hợp pháp

Tại Mỹ, tiểu bang Wyoming đã thông qua dự luật để công nhận tiền điện tử là tiền hợp pháp vào ngày 31/01, theo trang web của cơ quan lập pháp tiểu bang.

Vào ngày 18/01, các nhà lập pháp bang Wyoming đã trình bày dự luật nhằm giúp làm rõ việc phân loại tiền điện tử.

Dự luật sẽ chia tài sản tiền điện tử thành ba loại:

  • Tài sản tiêu dùng kỹ thuật số
  • Chứng khoán kỹ thuật số
  • Tiền ảo

Bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào thuộc 3 loại này sẽ được xác định là tài sản vô hình cá nhân, đồng thời công nhận khả năng của tiền ảo tương tự như tiền định danh.

Dự luật được đề xuất cũng cho phép các ngân hàng “cung cấp dịch vụ lưu ký cho các tài sản kỹ thuật số phù hợp với phần này sau khi đưa ra thông báo trước 60 ngày bằng văn bản cho ủy viên tiểu bang.”

Dự luật sẽ có hiệu lực vào ngày 01/03, như đã nêu trên trang web của cơ quan lập pháp bang Wyoming.

Với việc Wyoming thông qua dự luật trở thành luật công nhận tiền điện tử là tiền, các quốc gia khác trên thế giới vẫn chưa rõ ràng đối với tiền điện tử. Mexico và Đan Mạch vẫn xem tiền điện tử là một tài sản không được kiểm soát, trong khi Đức và Nhật Bản coi tiền điện tử như tiền.

Telegram

BÌNH LUẬN