FSA có thể cấp phép cho 7 sàn giao dịch tiền điện tử

FSA có thể cấp phép cho 7 sàn giao dịch tiền điện tử

Theo quy trình cấp phép hoạt động cho sàn giao dịch tiền điện tử của Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA), sẽ có 7 đơn xin cấp phép sẽ được phê duyệt hoặc từ chối trong vòng 2 tháng tới.

Thông tin mới từ quy trình xem xét của FSA cho thấy thủ tục phê duyệt sẽ kéo dài gần 6 tháng kể từ khi nộp đơn – bao gồm việc gửi trả lời cho hơn 400 câu hỏi – cho đến từ chối hoặc phê duyệt chính thức.

Theo giải thích của FSA, sau khi nhận được câu trả lời, cơ quan sẽ liên lạc với công ty để xác minh kế hoạch kinh doanh, quản trị, an ninh mạng, hệ thống quản lý, chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố. Trong giai đoạn đánh giá này, các nhân viên của FSA sẽ trực tiếp xác minh các hoạt động của công ty.

Sau giai đoạn đầu tiên mất khoảng 4 tháng này, công ty sẽ chính thức nộp đơn xin cấp phép của họ cho FSA. Cơ quan tại thời điểm này sẽ nghiên cứu đơn xin cấp phép và quyết định có cấp giấy phép hay không trong vòng hai tháng.

FSA đã tuyên bố rằng có 21 công ty đang trong giai đoạn đầu của quy trình đánh giá và 7 công ty đang trong giai đoạn quyết định. Điều đó nghĩa là sẽ có 7 công ty có thể được cấp giấy phép mới vào mùa hè.

Telegram

BÌNH LUẬN