Top 3 mô hình giá lưỡng tính thường gặp nhất khi Trade Coin

Top 3 mô hình giá lưỡng tính thường gặp nhất khi Trade Coin

Trong bài này, Bitcoin Vietnam News sẽ bàn về một số mô hình giá lưỡng tính, tức là chưa xác định được hướng giá đi khi thoát khỏi mô hình. Các mô hình giá lưỡng tính thì khó trade hơn, nhiều rủi ro hơn vì tín hiệu phát ra cho thấy giá có thể đi bất cứ hướng nào. Điển hình của mô hình giá lưỡng tính chính là các tam giác: Symmetrical Triangle – Tam Giác Cân, Ascending Triangle – Tam Giác Tăng, Descending Triangle – Tam Giác Giảm.

Tam Giác Cân – Symmetrical Triangle

Tam Giác Cân xuất hiện khi ta thấy thị trường đang tạo ra các đỉnh thấp hơn và đáy cao hơn, nghĩa là cả phe mua và phe bán không phe nào đủ sức đẩy giá đi xa để tạo một xu hướng rõ ràng. Đến một lúc nào đó khi giá bị nén lại hết cỡ, giá sẽ phá vỡ ra một trong 2 hướng theo bên thắng thế.

Cách giao dịch: Tùy theo hướng phá vỡ của mô hình mà vào Buy hay Sell. Trader lưu ý không nên đặt limit buy hoặc limit sell tại cạnh trên hay cạnh dưới của mô hình vì chúng ta không biết được khi nào giá sẽ phá vỡ, rất dễ dính false breakTam Giác Cân – Symmetrical Triangle hay bị dính lệnh trước khi giá phá vỡ. Hãy kiên nhẫn đợi đến khi giá thoát khỏi mô hình hay đặt alert giá, tuỳ vào tình hình rồi hãy vào lệnh. Mục tiêu gần bằng chiều cao của tam giác.

Tam Giác Cân – Symmetrical Triangle

Ví dụ:

Tam Giác Cân – Symmetrical Triangle

Tam Giác Tăng – Ascending Triangle

Tam Giác Tăng xuất hiện khi giá gặp phải một vùng kháng cự nhưng vẫn tạo nên các đáy cao hơn, thể hiện ý đồ muốn phá vỡ kháng cự của phe mua. Tuy nhiên vẫn có trường hợp phe mua không phá nổi kháng cự, khiến giá giảm mạnh. Trong hầu hết trường hợp thì giá sẽ phá lên trên, những vẫn có trường hợp giá phá xuống. Tốt nhất là đợi giá phá hẳn khỏi mô hình rồi giao dịch theo hướng đó. Mục tiêu gần bằng chiều cao của tam giác.

Tam Giác Tăng – Ascending Triangle

Tam Giác Tăng – Ascending Triangle

Ví dụ:

Tam Giác Tăng – Ascending Triangle

Tam Giác Giảm – Descending Triangle

Tương tự Tam Giác Tăng, mô hình Tam Giác Giảm xuất hiện khi phe bán gặp phải hỗ trợ và không thể đẩy giá xuống thấp hơn, nhưng họ vẫn có thể tạo nên các đỉnh thấp hơn, tạo thành một tam giác có đáy nằm ngang và cạnh bên phải dốc xuống. Trong hầu hết trường hợp, giá sẽ phá xuống tiếp diễn xu hướng giảm, tuy nhiên cũng có lúc giá phá lên trên. Chúng ta vào lệnh tuỳ theo hướng phá vỡ của mô hình, mục tiêu gần bằng chiều cao của tam giác.

Tam Giác Giảm – Descending Triangle

Tam Giác Giảm – Descending Triangle

Ví dụ:

Tam Giác Giảm – Descending Triangle

Telegram

BÌNH LUẬN