Thông tin hard fork Bitcoin Cash mới nhất từ Binance

Thông tin hard fork Bitcoin Cash mới nhất từ Binance

Theo như thông báo mới nhất của Binance cho việc hỗ trợ đợt hard fork sắp tới của Bitcoin Cash, sàn giao dịch sẽ chụp lại tất cả số dư BCH vào lúc UNIX 1542300000, 11:40:00 PM ngày 15/11/2018. Việc nạp và rút BCH sẽ bị tạm khoá bắt đầu từ 10:00:00 PM ngày 15/11/2018. Do đó người dùng muốn nạp Bitcoin Cash vui lòng dành trước một khoảng thời gian đủ để không bị tiến trình này làm gián đoạn. Chúng tôi sẽ xử lý tất cả các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến người dùng nắm giữ Bitcoin Cash trên Binance.

Do Bitcoin Cash hard fork có thể cho ra kết quả ở 2 chuỗi khác nhau là Bitcoin Cash ABC (BCHABC) và Bitcoin Cash SV (BCHSV), Binance sẽ ngưng toàn bộ giao dịch Bitcoin Cash đối với tất cả các cặp bao gồm BCC/BNB, BCC/BTC, BCC/ETH và BCC/USDT bắt đầu từ 11:40:00 PM ngày 15/11/2018. Chúng tôi cũng chuẩn bị 2 phương án hành động như sau:

  • Phương án 1: Nếu Bitcoin Cash hard fork không làm sinh ra coin thứ 2

Trong trường hợp này, Binance sẽ tiếp tục hoạt động giao dịch trên tất cả các cặp Bitcoin Cash ban đầu. Thời gian mở lại giao dịch chính xác sẽ được nêu chi tiết trong một thông báo riêng.

  • Phương án 2: Nếu Bitcoin Cash sinh ra coin thứ 2

Trong trường hợp này, Binance sẽ quy đổi toàn bộ Bitcoin Cash (BCC) thành BCHABC và BCHSV, theo tỷ lệ 1:1 dựa trên số dư đã được chụp lại trước đó. Chúng tôi sẽ phát hành một thông báo riêng cho người dùng về thời gian giao dịch chính xác của BCHABC và BCHSV. Tất cả các cặp giao dịch của BCC cũng sẽ bị xoá khỏi sàn giao dịch.

Xin lưu ý: Việc nạp và rút vẫn sẽ bị khoá cho đến khi chúng tôi nhận thấy các blockchain và ví được phân tách đã ổn định và sử dụng được.

Telegram

BÌNH LUẬN