Chu kỳ giá Bitcoin như thế nào vào tháng 11 hàng năm?

Chu kỳ giá Bitcoin như thế nào vào tháng 11 hàng năm?

Hôm nay đầu tháng mình quyết định làm một thống kê nho nhỏ về hướng đi của giá Bitcoin vào tháng 11 hàng năm, biết đâu lại phát hiện điều gì đó thú vị. Anh em cùng xem nhé. Trong thống kê này mình chỉ xem xét xu hướng của giá trong tháng 11 các năm trước, không quan tâm tới giá mở cửa hay đóng cửa vì giá mở đóng không thể nói lên được xu hướng. Dữ liệu giá lấy từ sàn Bitstamp.

Chu kỳ giá Bitcoin như thế nào vào tháng 11 hàng năm?

Tháng 11/2011: BTC đi ngang, không tạo xu hướng mà tạo đáy. Giá 3-4 USD.

Chu kỳ giá Bitcoin như thế nào vào tháng 11 hàng năm?

Tháng 11/2012: BTC tiếp tục xu hướng tăng. Giá 10-13 USD.

Chu kỳ giá Bitcoin như thế nào vào tháng 11 hàng năm?

Tháng 11/2013: BTC có xu hướng tăng mạnh. Giá 200-1000 USD. (BTC đã tăng gần 5 lần chỉ trong tháng này).

Chu kỳ giá Bitcoin như thế nào vào tháng 11 hàng năm?

Tháng 11/2014: BTC đi ngang tích luỹ sau xu hướng giảm trước đó. Giá 325-400 USD.

Chu kỳ giá Bitcoin như thế nào vào tháng 11 hàng năm?

Tháng 11/2015: BTC đi ngang tích luỹ tiếp diễn xu hướng tăng. Giá 320-380 USD.

Chu kỳ giá Bitcoin như thế nào vào tháng 11 hàng năm?

Tháng 11/2016: BTC đi ngang tích luỹ tiếp diễn xu hướng tăng. Giá 700-750 USD.

Chu kỳ giá Bitcoin như thế nào vào tháng 11 hàng năm?

 

Tháng 11/2017: BTC có xu hướng tăng mạnh. Giá 6000-11000 USD.

Chu kỳ giá Bitcoin như thế nào vào tháng 11 hàng năm?

Tháng 11/2018: Chưa biết.

Như vậy qua 7 năm chúng ta có thể rút ra được vài kết luận sau, trong tháng 11 hàng năm:

  • BTC đi ngang 4 năm vào các năm 2011, 2014, 2015, 2016. Trong đó 2011 là tạo đáy cho xu hướng tăng dài hạn đầu tiên; 2014 là đi ngang tiếp diễn xu hướng giảm; 2015 và 2016 đi ngang tiếp diễn xu hướng tăng.
  • BTC có xu hướng tăng mạnh vào 2013 và 2017.
  • Có vẻ như có một chu kỳ xảy ra ở đây: tích luỹ tăng –> tích luỹ tăng –> tăng mạnh –> tích luỹ giảm –> tạo đáy. Nếu đúng như vậy thì tháng 11 năm nay 2018 sẽ là giai đoạn tích luỹ giảm tương tự 2014 vì năm trước đó đã là tăng mạnh (tăng mạnh –> tích luỹ giảm).

Theo Nhật Hoài/TraderViet

Telegram

BÌNH LUẬN