Christopher Giancarlo: Bitcoin bị CFTC đưa vào tầm ngắm từ 2015

Christopher Giancarlo: Bitcoin bị CFTC đưa vào tầm ngắm từ 2015

Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), Christopher Giancarlo, gần đây đã nói về việc điều chỉnh Bitcoin [BTC] và cách tiếp cận mà họ đang thực hiện với tiền điện tử. Hơn nữa, ông đã chú ý lớp tài sản này thuộc thẩm quyền của CFTC, trích dẫn các phán quyết gần đây từ các tòa án liên bang.

Giancarlo được biết đến với lập trường pháp lý cởi mở về tiền điện tử, được cộng đồng tiền điện tử ưu ái gọi là “CryptoDad”. Tuyên bố của Giancarlo phản ánh thái độ của ông đối với loại tài sản này, cung cấp một giải pháp cho các quy định rõ ràng của thị trường.

Ông bắt đầu bằng cách làm rõ vai trò của CFTC trên thị trường, nêu rõ:

“Công việc của chúng tôi là đảm bảo rằng thị trường hoạt động hiệu quả, có năng lực vận hành, và có tính toàn vẹn cao. Công việc của chúng tôi ngoài ra cũng là đảm bảo rằng chúng tôi loại bỏ được các tác nhân xấu ra khỏi thị trường và những người tìm cách thao túng các thị trường đó để những người phụ thuộc vào thị trường có thể tin rằng giá là hợp lý và đó là giá tốt cũng như được thiết lập tốt.”

Khẳng định thẩm quyền với tiền điện tử

Sau đó, ông tiếp tục nói về lịch sử của tiền điện tử tại CFTC, phát biểu rằng họ đã “theo dõi” loại tài sản này kể từ năm 2015. Giancarlo cũng tuyên bố chúng thuộc thẩm quyền pháp lý của CFTC. Theo đó:

“Tiền điện tử là thứ mà chúng tôi tại CFTC đã theo dõi từ năm 2015. Vào năm 2015, chúng tôi đã tuyên bố tiền điện tử là một loại hàng hoá thuộc thẩm quyền của chúng tôi và kể từ đó chúng tôi đã xem xét chúng rất cẩn thận. Thẩm quyền của chúng tôi trong lĩnh vực này vừa mới được xác nhận bởi hai tòa án liên bang, vì vậy chúng tôi thực sự thực hiện điều này một cách mạnh mẽ.”

Ông nói điều này liên quan đến phán quyết gần đây của Tòa án Liên bang, trong đó Thẩm phán Quận Rya Zobel tuyên bố rằng CFTC có thể hướng tới việc buộc tội gian lận đối với một công ty được gọi là My Big Coin Pay Inc. Theo phán quyết, MBC đã rơi vào định nghĩa về hàng hoá theo Đạo luật Giao dịch Hàng hóa.

CFTC cũng đã triển khai một cuộc điều tra vào các thị trường tiền điện tử hồi tháng 5 cùng với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Cuộc điều tra nhằm mục đích xác định các bên gian lận trong thị trường tiền điện tử, dẫn đến trát đòi hầu tòa với nhiều nền tảng giao dịch lớn như CoinbaseBitstamp.

Telegram

BÌNH LUẬN