SEC trì hoãn quyết định đối với quỹ Bitcoin ETF của CBoE

SEC trì hoãn quyết định đối với quỹ Bitcoin ETF của CBoE

Vào ngày 20 tháng 9 năm 2018, SEC đã thông báo rằng cơ quan quyết định trì hoãn đối với quỹ Bitcoin ETF của CBoE, theo bài đăng của ủy ban:

“Căn cứ Mục 19 (b) (2) (B) của Đạo luật Chứng khoán, chỉ định ngày 30 tháng 9 năm 2018 làm ngày Uỷ ban sẽ ra quyết định phê chuẩn hoặc từ chối, hoặc ban hành các thủ tục để xác định liệu có nên từ chối các đề xuất thay đổi quy định hay không, Ủy ban đang đưa ra thông báo về lý do từ chối đang được xem xét.

Ủy ban đang tiến hành các thủ tục để cho phép phân tích bổ sung tính nhất quán của sự thay đổi quy tắc được đề xuất với Mục 6 (b) (5) của Đạo luật, trong đó, các quy tắc của một sàn giao dịch chứng khoán quốc gia được thiết kế để ngăn chặn các hành vi gian lận và thao túng, để thúc đẩy các nguyên tắc đúng đắn và công bằng,” và “để bảo vệ các nhà đầu tư và lợi ích công cộng.”

Nội dung bài đăng đã nhấn mạnh rằng cơ quan vẫn chưa có câu trả lời hay kết quả rõ ràng đối với ETF, và SEC đang tiếp cận với nhiều luồng ý kiến hơn từ những bên quan tâm về đề xuất, theo trích dẫn dưới đây:

“Tổ chức không chỉ ra rằng Ủy ban đã đạt được bất kỳ kết luận nào liên quan đến bất kỳ vấn đề nào liên quan. Thay vào đó, như được mô tả dưới đây, Ủy ban tìm kiếm và khuyến khích những người quan tâm đưa ra bình luận về sự thay đổi quy tắc đề xuất.”

Như đã thấy trong trang đầu tiên của thông báo, cho đến ngày 19 tháng 9 năm 2018, họ đã tiếp nhận hơn 1.400 ý kiến về sự thay đổi quy tắc đề xuất.

Trở lại vào giữa tháng 7, mọi người có thể để lại bình luận, nhận xét trên trang web của SEC liên quan đến việc nộp hồ sơ cấp phép đối với Bitcoin ETF bởi sàn giao dịch CBOE. Việc nộp đơn đề xuất thay đổi quy tắc để niêm yết và giao dịch cổ phiếu của SolidX Bitcoin Shares do VanEck SolidX Bitcoin Trust phát hành.

BÌNH LUẬN

WORDPRESS: 0