Vitalik Buterin đề xuất thuật toán đồng thuận mới cho Ethereum

Vitalik Buterin đề xuất thuật toán đồng thuận mới cho Ethereum

Trong báo cáo mới nhất của Vitalik Buterin, anh đề xuất một thuật toán đồng thuận mới cho Ethereum, trong đó yêu cầu 99% sức mạnh tính toán để đánh sập mạng lưới.

Thuật toán mới này được phát minh lần đầu tiên bởi Leslie Lamport vào năm 1982, một chuyên gia khoa học máy tính với giải thưởng Turing trên các hệ thống phân tán. Vitalik Buterin đã đề xuất giải pháp của Leslie để áp dụng cho Blockchain Ethereum.

Thuật toán mới hoạt động như thế nào ?

Theo thuật toán mới này thì hệ thống Blockchain của Ethereum cần có thêm các nút xác nhận được gọi là “các nút quan sát độc lập”. Các nút này sẽ theo dõi các hoạt động của Blockchain trong thời gian thực. Khi các nút quan sát phát hiện sự cố trong hệ thống, nó sẽ gửi thông báo để yêu cầu giải quyết tình huống. Điều này khiến các cuộc tấn công Double Spending diễn ra nhanh hơn (hoặc chậm hơn) so với các giao dịch bình thường vì sức mạnh kiểm soát lên đến 99%.

Một nhà phát triển Ethereum (ETH), Conrad Barski, giải thích vì sao thuật toán mới này có thể hiệu quả hơn:

“Thông thường, đồng thuận của Blockchain nằm ở sự xác nhận cho mỗi chuỗi. Vitalik Buterin đang đề xuất về một nút quan sát độc lập có thể theo dõi lưu lượng hệ thống (tức là những client đang sử dụng Blockchain của Ethereum (ETH) sẽ là người quan sát độc lập vì khi hệ thống bị tấn công họ là người trực tiếp bị thiệt hại nặng nề, chứ không phải các thợ mỏ là người kiểm chứng). Khi hệ thống đi vào hoạt động “các nút quan sát độc lập” sẽ theo dõi hệ thống trong thời gian thực và báo cáo về hệ thống. họ có thể phát hiện các cuộc tấn công khi thợ mỏ đủ tiềm lực thực hiện tấn công 51%. Điều này có thể bảo đảm an toàn cho hệ thống và giúp hệ thống chống lại một cuộc tấn công như vậy.”

Tương lai của Ethereum

Ethereum có một trong những cộng đồng phát triển tích cực nhất trong thế giới của Blockchain. Hiện tại, nhóm Ethereum đang lên kế hoạch để chuyển từ đồng thuận dựa trên Proof-Of-Work (POW) sang một nền tảng dựa trên Proof-Of-Stake (POS). Thời gian di dời hiện chưa được cung cấp. Và càng thú vị hơn khi sự đồng thuận dựa trên POS sẽ khiến phần thưởng khối sẽ giảm từ 3 ETH xuống 0.6 ETH.

“Blockchain Ethereum có thể trở thành Blockchain công cộng an toàn nhất trên thế giới”

Với đề xuất “các nút quan sát độc lập” này, Blockchain Ethereum có thể trở thành Blockchain công cộng an toàn nhất trên thế giới. Thời gian thực hiện kế hoạch chưa được định ra, nhưng chúng ta hoàn toàn để giả định rằng thuật toán mới sẽ được thực hiện ngay sau khi đồng thuận dựa trên POS đi vào hoạt động.

Binance

BÌNH LUẬN