Liệu Blockchain là thách thức hay giải pháp cho BFSI?

Liệu Blockchain là thách thức hay giải pháp cho BFSI?

Blockchain là cơn điên loạn trong năm 2017. Đó là tiêu đề của mọi kênh tin tức vào thời điểm đó. Blockchain với những đổi mới tương lai sẽ thay đổi cách các ngân hàng và nhiều ngành công nghiệp khác hoạt động. Nó đã thay thế các phương tiện truyền thống để chuyển tiền từ bên này sang bên kia, đồng thời chuyển giao đáng tin cậy và an toàn hơn.

Do đó, hãy thảo luận xem sự thay đổi này là một thách thức hay giải pháp cho ngành BFSI (ngân hàng, dịch vụ tài chính và bảo hiểm).

Blockchain như một thách thức

Tại thời điểm này, việc thích ứng với công nghệ như Blockchain đòi hỏi độ hiệu quả cao và hơn nữa việc tích hợp khung ngân hàng hiện tại với blockchain không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Ngành công nghiệp BFSI có rất nhiều dữ liệu cần thiết và việc thuyết phục các nhà chức trách chuyển sang công nghệ mới là thách thức lớn nhất đối với ngành công nghiệp blockchain.

Những thách thức lớn mà BFSI phải đối mặt

1. Triển khai toàn diện

Ngành ngân hàng rất rộng lớn với các bộ phận khác nhau và phát triển một giải pháp hoạt động có lợi cho tất cả mọi người là một nhiệm vụ khó khăn để thực hiện. Công nghệ đang phát triển từng phút và thay đổi thường xuyên sẽ tốn kém và nhưng mọi thứ vẫn đang diễn ra.

2. Hợp tác của các bên

Đó không phải là một nhiệm vụ của riêng một tổ chức, tất cả các bên liên quan trong quá trình này cần phải được cùng nhau cho hệ thống trực tuyến. Nó đòi hỏi sự tham gia tích cực của tổ chức tài chính, doanh nhân và những người khổng lồ công nghệ ẩn mình từ 2 đến 3 năm qua.

3. Bảo mật mối quan tâm chính

Các ngân hàng đảm bảo rằng các giao dịch trực tuyến luôn bảo mật và không có vi phạm thông tin. Blockchain là một công nghệ cơ sở dữ liệu được chia sẻ để tăng tốc độ và giảm chi phí, nhưng nó có thể cho phép ngân hàng đối thủ theo dõi thông tin quan trọng và thậm chí tận dụng lợi thế của họ. Ngoài ra, việc không thể đảo ngược đó là nhược điểm lớn nhất của công nghệ blockchain và có thể dẫn đến mất đi hàng nghìn rupi.

Blockchain như một giải pháp

Công nghệ Blockchain đã trở thành lựa chọn khả thi cho các giao dịch ngân hàng theo phương thức truyền thống để đổi tiền. Cuộc cách mạng Blockchain đã đưa ra nhiều cách để cải thiện:

1. Giao dịch nhanh hơn

Blockchain có thể giảm thời gian giao dịch vì nó chỉ phụ thuộc vào các mục sổ kế toán. Việc xác minh chuyển tiền có thể diễn ra chỉ vài phút trong thời gian thực. Việc loại bỏ sao chép dữ liệu là điểm vượt trội nhất trong blockchain.

2. Chất lượng dữ liệu được cải thiện

Chất lượng dữ liệu có tầm quan trọng hàng đầu đối với ngân hàng. Vấn đề là quá nhiều thông tin có mặt tại các vị trí khác nhau dẫn đến sao chép dữ liệu.

Vì vậy blockchain có khả năng lưu trữ bất kỳ loại dữ liệu nào dưới dạng có cấu trúc và các thay đổi có thể được thực hiện theo các hướng dẫn do ngân hàng đặt ra. Nó đã góp phần giảm bớt cách lưu trữ thông tin ngân hàng vào sổ kế toán được chia sẻ.

3. Chi phí-hiệu quả

Blockchain dự kiến ​​sẽ giảm chi phí cơ sở hạ tầng xuống 15 tỷ USD vào năm 2022 bởi vì nó sẽ loại bỏ tương tác với các trung gian. Ngay cả blockchain cũng giảm thiểu chi phí của một ngân hàng để giao dịch ngân hàng và giúp tăng cơ sở khách hàng với chi phí tối thiểu.

Kết luận

Blockchain trong BFSI có thể là một thách thức trong lĩnh vực ngân hàng, và thậm chí cung cấp giải pháp cho các vấn đề ngân hàng.

Nhưng nếu chúng ta thấy được tiềm năng tiếp thị, nó sẽ là một lợi ích trong ngành công nghiệp fintech.

Nhưng nhìn thấy kịch bản hiện tại, nó sẽ mất khoảng 2 đến 4 năm để tồn tại hoàn toàn.

Liên hệ truyền thông:

  • Tên: Jacob Christiansen

BÌNH LUẬN

DISQUS: 0