Bitcoin ở đâu so với các siêu bong bóng?

Bitcoin ở đâu so với các siêu bong bóng?

Năm 1999, chúng ta chứng kiến bong bóng chứng khoán Dotcom được tạo ra bởi việc mở rộng các tài sản tài chính.

Năm 2009, chúng ta thấy bong bóng bất động sản được tạo ra bởi một lượng cung tiền lớn từ các ngân hàng với giá rẻ.

Và có thể năm 2019 tới đây, chúng ta sẽ thấy được bong bóng của tất cả mọi thứ, được tạo ra bởi các ngân hàng trung ương trên thế giới và sự “đổ bộ” của những đồng tiền giá rẻ lãi suất thấp trên tất cả các thị trường. Hậu quả thực sự của việc nới lỏng định lượng hay in tiền vẫn chưa được các nền kinh tế thế giới cảm nhận.

Nhiều nhà bình luận và phân tích cho rằng thị trường tiền điện tử và vàng đang là bong bóng nhưng cho tới khi họ thấy được những thông tin dưới đây.

Giá trị thị trường tiền điện tử chỉ vào khoảng hơn 200 tỉ USD.

Bitcoin ở đâu so với các siêu bong bóng?

Giá trị thị trường vàng vào khoảng 7,8 nghìn tỉ USD tức là lớn hơn thị trường tiền điện tử hơn 30 lần.

Bitcoin ở đâu so với các siêu bong bóng?

Thị trường chứng khoán toàn cầu có giá trị 77,7 nghìn tỉ USD.

Bitcoin ở đâu so với các siêu bong bóng?

Tất cả tiền pháp định trên thế giới này có trị giá 95,7 nghìn tỉ USD, trong đó đồng đô la Mỹ chiếm 1,7% tức 1,67 nghìn tỉ USD.

Bitcoin ở đâu so với các siêu bong bóng?

Thị trường bất động sản toàn cầu có giá trị 217 nghìn tỉ USD.

Bitcoin ở đâu so với các siêu bong bóng?

Tổng nợ toàn cầu (được tính bởi các khoản nợ công, khoản thế chấp,…) là 247 nghìn tỉ USD và riêng nợ công của Hoa Kỳ là 21,2 nghìn tỉ USD.

Bitcoin ở đâu so với các siêu bong bóng?

Nghe qua toàn là những con số nghìn tỉ đô, nhưng có một con số siêu cấp vô địch hơn nữa và đây mới là một quả bong bóng thật sự, thị trường phái sinh có giá trị lên tới hàng triệu tỉ đô. Có lẽ quả bong bóng này lớn đến nỗi người ta không thấy được nó.

Nếu cho rằng thị trường tiền điện tử và vàng là bong bóng thì những thị trường còn lại chắc có lẽ là những “siêu bong bóng”. Và nếu một trong những siêu bong bóng này vỡ thì dòng tiền sẽ đi đâu? Biết đâu dòng tiền rút ra từ những siêu bong bóng lại được bơm cho các quả bong bóng khác trở thành siêu bong bóng.

Bitcoin và cái tường rất giống nhau. Đều không có “CỬA”!

BÌNH LUẬN