Ngân hàng Canada tin rằng Bitcoin vẫn có triển vọng

Ngân hàng Canada tin rằng Bitcoin vẫn có triển vọng

Ngân hàng Canada (Banque Du Canada) đã công bố một báo cáo về sau một nghiên cứu kéo dài hai năm về Bitcoin ở Canada. Bản báo cáo có tên ‘Nhận thức và sử dụng Bitcoin ở Canada: Bản cập nhật’ của Christopher S. Henry, Kim P. Huynh và Gradon Nicholls khám phá sự tăng trưởng Bitcoin đã thấy ở Canada và hướng tới triển vọng tương lai của đồng tiền trong nước.

Bạn có thể xem toàn bộ ấn phẩm tại đây.

Theo Henry và cộng sự:

“Mối quan tâm của Ngân hàng Canada đối với Bitcoin là để hiểu ra liệu việc áp dụng và sử dụng đối với người dân Canada có ảnh hưởng đến hệ thống tài chính hay không. Hơn nữa, điều quan trọng là hiểu được tác động tiềm tàng của Bitcoin về cách Ngân hàng Canada cam kết thực hiện các chức năng cốt lõi của nó như sản xuất và phân phối tiền tệ. ”

Nhìn chung, nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cả sự quan tâm và sử dụng Bitcoin đang gia tăng ở Canada. Về mặt quan tâm, nghiên cứu này đã hỏi những người tham gia nếu họ đã nghe về Bitcoin. Theo nghiên cứu, từ năm 2016 đến 2017, mức độ nhận thức của Bitcoin (thông qua câu hỏi này) tăng 21%. Theo Henry:

“Quebec nhận thấy sự gia tăng lớn nhất về nhận thức, khi nó tăng từ 49% trong năm 2016 lên 77% vào năm 2017. Nhận thức của phụ nữ tăng lên 80% trong năm 2017, tăng 26 điểm phần trăm. Nhận thức cũng tăng trên tất cả các nhóm tuổi, từ 62-68% trong năm 2016 lên 83–89% vào năm 2017. Nhìn chung, xu hướng nhân khẩu học trong nhận thức vẫn phù hợp qua nhiều năm. Ví dụ, nam giới nhận thức rõ hơn nữ giới (91 so với 80% vào năm 2017; 75% so với 54% trong năm 2016).

Quyền sở hữu cũng tăng lên. Trong số những người được hỏi, chỉ 2,9% người tham gia tuyên bố sở hữu Bitcoin trong năm 2016, so với 5% người tham gia vào năm 2017. Về bản chất, quyền sở hữu Bitcoin đã tăng gần gấp đôi. Theo Henry và cộng sự:

“Sự gia tăng quyền sở hữu Bitcoin được thấy nhiều hơn trong các nhóm nhân khẩu học nhất định. Nhóm tuổi từ 18 đến 24, đã trở thành một trong những người dùng Bitcoin chính trong năm 2016, tăng nhiều nhất về quyền sở hữu, từ 6 đến 14% trong năm 2017. Hầu hết các nhóm tuổi khác đều có quyền sở hữu tăng lên, nhưng sự khác biệt thường là không đáng kể. Ngoại lệ là nhóm tuổi từ 45 đến 54, nơi quyền sở hữu đã tăng gần gấp 4 lần từ 0,9 đến 3,5%. ”

Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng vững chắc cho Ngân hàng Canada rằng Bitcoin đang gia tăng trong cả nước. Tất nhiên, những phát hiện ở đây cũng có thể được áp dụng cho các quốc gia khác ở phương tây có hệ thống tài chính tương tự. Bằng cách sử dụng dữ liệu này, Ngân hàng Canada có thể tư vấn cho các nhà chức trách cách tốt nhất để tiếp cận tiền điện tử vì họ rõ ràng là điều mà dân số quan tâm. Thật tuyệt khi thấy một ngân hàng trung ương thực sự tiến hành nghiên cứu trước khi phát triển pháp luật và xuất bản báo cáo này , Ngân hàng Canada đang giúp giáo dục người khác về sự gia tăng tiền điện tử.

Telegram

BÌNH LUẬN