Binance sẵn sàng cho việc “đốt coin” BNB vào 18/07

Binance sẵn sàng cho việc “đốt coin” BNB vào 18/07

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã sẵn sàng cho việc “đốt coin” BNB thường quý ngày 18/07.

Việc “đốt coin” (hay còn gọi là burn coin) ám chỉ cách mà các nhà phát triển gửi token đến một địa chỉ ví mà không ai có quyền truy cập, nói cách khác số lượng coin trên sẽ đi vào hư vô và không trở lại. Quá trình này được thực hiện để giảm nguồn cung đang tồn tại trên thị trường.

Việc đốt coin đang tồn tại có thể thúc đẩy nhu cầu và ảnh hưởng tích cực đến giá trị của token đó.

Việc đốt BNB của Binance là hành động định kỳ được mô tả trong Cáo bạch, khi ấy Binance sẽ dành 20% doanh thu từ sàn để mua lại BNB từ cộng đồng và tiến hành đốt coin. Điều này sẽ liên tục được lặp lại cho đến khi Binance đốt hoàn tất 50% tổng nguồn cung BNB trên thị trường.

Lịch sử cho thấy giá BNB luôn giảm trước khi xảy ra kỳ đốt coin và tăng mạnh, thậm chí lên 50% ngay sau khi có thông báo đốt coin hoàn tất. Đợt đốt BNB đầu tiên được thực hiện vào ngày 18/10/2017 với 986.000 BNB được tiêu huỷ. Tuy nhiên khi đó không ảnh hưởng nhiều đến giá BNB.

Cho đến nay đã có khoảng 5 triệu BNB đã bị đốt. Có nghĩa là vẫn còn hơn 95 triệu BNB cần được tiêu huỷ. Số lượng BNB sẽ bị đốt vào khoảng thời gian 18/07 vẫn chưa được tiết lộ.

Telegram

BÌNH LUẬN