Token ERC20 là gì? Tìm hiểu tiêu chuẩn riêng của Ethereum

Token ERC20 là gì? Tìm hiểu tiêu chuẩn riêng của Ethereum

Token ERC20 là loại token được thiết kế và chỉ sử dụng riêng trên nền tảng Ethereum.

Token ERC20 buộc phải tuân thủ các tiêu chuẩn để có thể được chia sẻ, trao đổi với các token khác, hoặc chuyển sang một ví tiền điện tử khác.

Cộng đồng Ethereum đã thiết lập ra 3 quy tắc tùy chọn và 6 quy tắc bắt buộc cho token ERC20 như sau:

Quy tắc tuỳ chọn:

  • Tên token
  • Ký hiệu
  • Thập phân (tối đa 18)

Quy tắc bắt buộc:

  • TotalSupply
  • BalanceOf
  • Transfer
  • TransferFrom
  • Approve
  • Allowance

Ethereum là một hệ thống máy tính phân cấp với hai chức năng cơ bản: ghi chép giao dịch và tạo ra các hợp đồng thông minh.

Dựa trên hai chức năng này, Ethereum có thể hỗ trợ các ứng dụng phi cấp (DApps). Những DApps này được xây dựng trên hệ thống Ethereum và sử dụng các công nghệ cơ bản của Etherum. Đổi lại, Ethereum sẽ thu phí của các nhà phát triển dựa trên sức mạnh tính toán mà họ đã sử dụng, mức phí này là Ether, đơn vị tiền tệ duy nhất của Ethereum.

Các DAPPs có thể tạo các token ERC20 và hoạt động như một loại tiền tệ giống như điểm trung thành của một dịch vụ hoặc có thể là bằng chứng về quyền sở hữu.

Các hợp đồng thông minh được sử dụng để tạo token ERC20. Ngoài ra hợp đồng thông minh có thể hỗ trợ cho các giao dịch và ghi lại số dư các token trong một tài khoản.

Sau khi một token ERC20 được tạo, nó có thể được giao dịch, chi tiêu hoặc trao đổi với người khác.

ERC20 là ngôn ngữ phổ quát mà tất cả các token được sử dụng trên mạng Ethereum. Nó cho phép một token được giao dịch với một token khác.

Về cơ bản, token ERC20 làm cho mọi thứ đơn giản hơn. Các token ERC20 có thể được trao đổi trên sàn hoặc chuyển giao sang ví khác một cách tự động.

Tiêu chuẩn ERC20 làm cho việc tạo các token mới cực kỳ dễ dàng, đó là lý do tại sao Ethereum đã trở thành nền tảng phổ biến nhất cho ICO vào năm 2017.

Tuy nhiên ERC20 lại không hoàn hảo như bạn nghĩ. Có nhiều vấn đề mà những tiêu chuẩn ERC20 không thể giải quyết được. Có những tình huống mà các token có thể vô tình bị phá hủy khi chúng được sử dụng để thanh toán cho một hợp đồng thông minh thay vì sử dụng Ether. Ước tính 3 triệu đô la đã bị mất vì điều này.

Để khắc phục lỗi này, cộng đồng Ethereum hiện đang đề xuất ra tiêu chuẩn mới có tên là ERC223. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn này không tương thích với ERC20, vì vậy các nhà phát triển được khuyến khích tiếp tục sử dụng ERC20 cho đến khi mọi thứ tương thích với nhau.

BÌNH LUẬN

DISQUS: 0