Những điều cần biết về Blockchain – công nghệ của tương lai

Những điều cần biết về Blockchain – công nghệ của tương lai

Cách đơn giản nhất để hiểu về Blockchain là hãy tưởng tượng nó như một sổ cái (hoặc cơ sở dữ liệu) để lưu trữ thông tin giao dịch hoặc dữ liệu được chia sẻ giữa hàng triệu máy tính hay thiết bị kết nối Internet.

Trong Blockchain, với mỗi giao dịch được thực hiện (gửi hoặc nhận tiền) – sổ cái sẽ tự động cập nhật. Mỗi giao dịch mới sẽ được thêm vào một “khối” (block), sau đó đưa vào “chuỗi” (chain).

Điều làm cho công nghệ Blockchain trở thành cuộc cách mạng là vì nó an toàn và phân cấp. Bằng việc sử dụng mật mã phức tạp và sự đồng thuận giữa các máy chủ máy tính, các giao dịch được thực hiện mà không cần một bên thứ ba làm chứng.

Blockchain có khả năng định hình lại ngành công nghiệp dịch vụ tài chính và nhiều hơn nữa. Sau đây là những điều bạn cần biết về Blockchain.

1. Blockchain không phải là Bitcoin và ngược lại

Bitcoin là một loại tiền tệ kỹ thuật số, và Blockchain là công nghệ nền tảng hỗ trợ nó. Tóm lại công nghệ blockchain còn hơn cả Bitcoin.

2. Blockchain không nhất thiết phải là tiền tệ kỹ thuật số

Blockchain còn được sử dụng nhiều hơn chỉ là việc gửi hoặc nhận giá trị. Ví dụ nó có thể được sử dụng để theo dõi quyền sở hữu và chuyển giao tài sản như bất động sản hay chứng khoán.

3. Blockchain có thể được sử dụng công khai hoặc bí mật

hai loại Blockchain cơ bản: bí mật và công khai (hoặc tập trung hoặc phân cấp). Một Blockchain công khai cho phép mọi người xem tất cả các dữ liệu giao dịch trên đó. Còn Blockchain bí mật có nhiều hạn chế và chỉ có một số người mới có quyền truy cập.

4. Có thể triển khai hợp đồng

“Hợp đồng thông minh” là hợp đồng được viết bằng ngôn ngữ máy tính có khả năng tự thực thi. Khi một giao dịch xảy ra, công nghệ Blockchain sẽ xác định các điều kiện được mã hoá trong hợp đồng thông minh. Nếu đáp ứng đủ điều kiện, Blockchain sẽ tự thực hiện hợp đồng.

5. Các quy định dành cho Blockchain sẽ phụ thuộc vào cách sử dụng nó

Công nghệ Blockchain được quy định như thế nào sẽ phụ thuộc vào việc sử dụng nó. Trường hợp các Blockchain được sử dụng để chuyển nhượng chứng khoán, các quy định của luật chứng khoán sẽ được áp dụng. Trường hợp Blockchain được sử dụng trong lĩnh vực cờ bạc (một trong những lĩnh vực mà hợp đồng thông minh khá hiệu quả), quy định riêng sẽ được áp dụng.

6. Cần quản lý tiền tệ số để chống tội phạm rửa tiền

Các loại tiền tệ kỹ thuật số, chẳng hạn như Bitcoin, sẽ sớm được quy định theo luật về rửa tiền. Hơn nữa, các điều khoản này sẽ áp dụng cho những người “kinh doanh tiền tệ ảo” (vẫn còn được xác định) với chế độ kinh doanh dịch vụ tiền tệ của pháp luật.

7. Nhiều giải pháp blockchain đang được sử dụng trên toàn cầu

Ngoài các tiền tệ kỹ thuật số, công nghệ Blockchain hiện đang được các tổ chức sử dụng cho tất cả mọi thứ từ chứng chỉ kim cương đến việc duy trì hồ sơ chăm sóc sức khoẻ. Nhiều tổ chức quốc tế lớn đã nhận ra tiềm năng của công nghệ và đang đầu tư đáng kể vào công nghệ này.

8. Có khả năng bảo vệ sự riêng tư cá nhân

Công nghệ Blockchain có thể được sử dụng để thiết lập một hệ thống quản lý dữ liệu cá nhân phân cấp; cho phép mỗi cá nhân kiểm soát việc sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của họ. Công nghệ Blockchain đóng vai trò như một giao thức cho phép người dùng xác định khi nào thì dữ liệu được chia sẻ, và ai sẽ là người họ chia sẻ.

9. Blockchain là một cuộc cách mạng công nghệ

Phạm vi của công nghệ Blockchain và tác động có thể có đối với tất cả các ngành công nghiệp không thể xem thường. Người dùng và chính phủ cần nhận thức được tiềm năng mà công nghệ Blockchain đem lại cũng như đưa ra các quy định để quản lý và điều chỉnh.

Telegram

BÌNH LUẬN