Điều gì sẽ xảy ra nếu ta đào hết 21 triệu Bitcoin?

Điều gì sẽ xảy ra nếu ta đào hết 21 triệu Bitcoin?

Độ khó đào Bitcoin sẽ gia tăng khi có nhiều thợ mỏ cùng tham gia đào và cứ mỗi 210.000 khối Bitcoin thì phần thưởng sẽ giảm một nửa. Hiện tại thì mỗi thợ mỏ đang nhận được 12,5 BTC phần thưởng khối và lần giảm phát tiếp theo là tháng 5/2020 với phần thưởng là 6,25 BTC. Nếu không có gì thay đổi Bitcoin sẽ đạt đến nguồn cung 21 triệu vào năm 2140, nghĩa là còn 122 năm nữa. Tuy nhiên chỉ mất 9 năm thì đã có 80% tổng số Bitcoin được đào với tổng số 520.000 khối.

Vậy điều gì sẽ xảy ra khi đồng Bitcoin 21 triệu được đào?

Hiện tại các công ty đào coin vẫn khuyến khích thợ mỏ đào càng nhiều coin càng tốt trước thời điểm nguồn cung chạm ngưỡng.

Khi đồng Bitcoin thứ 21 triệu được tìm thấy, sẽ không có phần thưởng nào cho thợ mỏ. Tuy nhiên thợ mỏ vẫn cần phải xác thực và lưu trữ các giao dịch trên blockchain của Bitcoin – vì vậy khi đó các thợ mỏ sẽ chỉ được nhận được phần thưởng phí giao dịch.

Hiện tại, các giao dịch Bitcoin được xử lý dựa trên độ ưu tiên. Nghĩa là phí giao dịch càng cao thì càng có nhiều ưu đãi cho một thợ mỏ.

Điều này về cơ bản là lý lẽ sống còn của thợ mỏ trong thế kỷ tiếp theo khi không thể đào thêm đồng Bitcoin nào. Điều này được trình bày trong bản cáo bạch về Bitcoin của Satoshi Nakamoto:

“Một khi số coin ấn định đã được đưa vào lưu thông, thì ưu đãi có thể chuyển thành phí giao dịch và hoàn toàn không bị lạm phát”.

Chuyện gì sẽ xảy ra?

Còn hơn 100 năm nữa mới tới thời điểm đồng Bitcoin thứ 21 triệu được tìm thấy. Bitcoin ra đời hơn 9 năm với rất nhiều thăng trầm.

Theo Satoshi Nakamoto dự tính, các nút mạng có trách nhiệm duy trì và xác minh các giao dịch Blockchain. Mọi thay đổi của hệ thống phải dựa trên sự đồng thuận Proof of Work với chuỗi Bitcoin dài nhất:

“Các nút mạng sẽ biểu quyết bằng sức mạnh CPU, thể hiện sự đồng thuận bằng cách làm việc mở rộng chuỗi và từ chối các khối không hợp lệ. Bất kỳ quy tắc và ưu đãi cần thiết nào đều được áp dụng bằng cơ chế đồng thuận này”.

Nguồn ảnh: Descryptive

Telegram

BÌNH LUẬN