Sapien Network – Mạng xã hội tin tức phân cấp – Token Sale 20/03

Sapien Network – Mạng xã hội tin tức phân cấp – Token Sale 20/03

Sapien đang tung ra một loại utility token với mã là SPN theo tiêu chuẩn ERC-20 nhằm chia sẻ doanh thu quảng cáo và thưởng những người viết nội dung. SPN xây dựng xương sống cho nền kinh tế dựa vào Sapien để thưởng cho người dùng các token bằng giao thức Proof-of-Value.

Chiến dịch chào bán token của Sapien sẽ bắt đầu từ ngày 20 tháng 3 năm 2018 với tỷ lệ 1 ETH đổi lấy 6000 SPN.

Trong quá trình chào bán token, 225.000.000 SPN sẽ được tung ra. Với hơn 70% lượng token đã được chào bán trong đợt pre sale và hơn 10.000 ETH giá trị SPN sẽ được bán trong ngày 20 tháng 3.

Có tới 25.000.000 SPN đang được phân phối thông qua chương trình săn thưởng của chúng tôi, các chi tiết có thể tham khảo tại đây: https://blog.sapien.network/community-rewards-program-telegram-d433e515e7e4

SPN là một utility token có thể được sử dụng để truy cập vào nền tảng Sapien và thị trường phi tập trung cho phép người dùng mua hàng hoá ảo, quảng cáo, nội dung cao cấp và dịch vụ. Các token SPN cần được giữ trên nền tảng để nhận phần thưởng cho những đóng góp về chất lượng và nhằm tăng phần doanh thu quảng cáo của người dùng.

Proof-of-Value

Giao thức Proof-of-Value là phương pháp của Sapien nhằm xác định và thưởng cho những nội dung chất lượng trong khi làm giảm ảnh hưởng của fake news. Hệ thống danh tiếng của Sapien cung cấp xương sống cho các giao thức Proof-of-Value. Danh tiếng của người dùng có thể thay đổi dựa trên đóng góp của họ và được đánh giá bởi cộng đồng. Danh tiếng điều mấu chốt trong Sapien, cho phép người dùng tích lũy điểm số để phản ánh chuyên môn cụ thể về họ. Nội dung do người dùng đăng, sử dụng thuật toán phát hiện vị trí của Sapien, được đánh giá bởi danh tiếng của họ khi đánh giá tin giả. Sapien cũng sẽ cho phép lưu trữ và xác minh danh tính người dùng trên blockchain, giảm đáng kể khả năng của các tác nhân độc hại nhằm truyền bá thông tin sai lệch.

Tạo nền tảng dân chủ tự trị hoá

Sapien sẽ cung cấp cho người sử dụng một tiếng nói thông qua hệ thống biểu quyết của chúng tôi trong các quyết định về tổ chức, phát triển tính năng và phần thưởng thị trường và sẽ có ảnh hưởng đáng kể trong việc xác định hướng mà dự án sẽ đi theo. Nền tảng của chúng tôi sẽ cho phép cộng đồng đạt được sự đồng thuận và thưởng cho người sử dụng về các đóng góp phù hợp với các giá trị của cộng đồng.

Trao quyền kiểm soát cho người dùng

Sapien cho phép người dùng kiểm soát hoàn toàn trải nghiệm của họ. Họ sẽ có thể vô hiệu hoá hoàn toàn các quảng cáo trên Sapien hoặc cho phép các quảng cáo hoạt động để nhận được một phần doanh thu quảng cáo tạo ra. Nền tảng Sapien phong phú về tính năng và cho phép người dùng kiểm soát hoàn toàn và tùy biến qua trải nghiệm xã hội của họ.

Tham gia White List của chúng tôi

Bạn có thể tham gia vào white list của Sapien bằng cách tham gia nhóm Telegram của chúng tôi tại http://t.me/SapienNetwork. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của chúng tôi tại: https://www.sapien.network.

BÌNH LUẬN

DISQUS: 0