Ví Mist là gì? Giới thiệu phần mềm ví Ethereum cho DeskTop

Ví Mist là gì? Giới thiệu phần mềm ví Ethereum cho DeskTop

Ví Mist là một trong những ví chính của Ethereum được người dùng máy tính sử dụng nhiều nhất. Mist chắc chắn có khả năng hỗ trợ các token ERC20 bao gồm các hợp đồng tín dụng. Nó chỉ có ý nghĩa khi có “main” Ethereum máy tính để bàn hỗ trợ tất cả các tính năng mà network cung cấp. Lưu ý rằng việc lưu trữ coin trong một chiếc ví máy tính để bàn luôn có một chút rủi ro vì máy tính để bàn thường bị bọn tội phạm và tin tặc nhắm tới là mục tiêu. Hãy thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết khi có thể.

Ưu điểm và nhược điểm của ví Mist

  • Ưu điểm: Mã nguồn mở, cho phép sử dụng trên máy tính và tương thích với hệ điều hành Linux.
  • Nhược điểm: Khá phức tạp, yêu cầu người dùng cài đặt đúng phiên bản và phải thường xuyên cập nhật chúng.

Khi bạn cài đặt Mist lên máy tính, sẽ mất một khoảng thời gian để nó đồng bộ với các máy tính khác trong hệ thống Ethereum Blockchain. Sau quá trình này nó sẽ yêu cầu bạn thiết lập mật khẩu bảo mật. Bắt buộc bạn phải nhớ mật khẩu này vì không có cách nào khác để truy cập nếu bạn quên mật khẩu.

Mist được xây dựng giúp cho việc mua bán giao dịch giữa các loại tiền mã hóa trở nên dễ dàng và nhanh chóng. Hiện tại Mist chỉ hỗ trợ các nền tảng máy tính như Mac, Window và Linux.

Telegram

BÌNH LUẬN