USDT chuyển sang hoạt động trên mạng Ethereum và phát hành EURT

USDT chuyển sang hoạt động trên mạng Ethereum và phát hành EURT

Bên cạnh Bitcoin – Tether, hay còn gọi là USDT, là một hình thức tín dụng nhằm thanh khoản sang các token khác. Chỉ vừa mới đây thì USDT đã tiến hành di chuyển sang mạng blockchain của Ethereum, với 2 hợp đồng thông minh được tạo cho các loại tài sản trên USDT và EURT.

Lý do cho việc token USDT chuyển sang hoạt động trên mạng blockchain của Ethereum bởi vì lớp OMNI (lớp vận hành hợp đồng thông minh trên blockchain của Bitcoin) ngày càng trở nên chậm chạp và làm tắc nghẽn giao dịch.

Token mới hoạt đồng trên mạng Ethereum cũng là một phần trong kế hoạch tạo ra Ethfinex – sàn giao dịch chuyên cho các token Ethereum, với tính năng giao dịch ký quỹ. Với tính thanh khoản và khả năng giao dịch ký quỹ, đây sẽ là lần đầu tiên các token kỹ thuật số sẽ có khả năng biến động mạnh.

Đây là 2 hợp đồng thông minh của USDT và EURT trên blockchain của Ethereum, nhưng chưa đi vào hoạt động:

Hợp đồng thông minh của EURT

Hợp đồng thông minh của EURT

Hợp đồng thông minh của USDT

Hợp đồng thông minh của USDT

Sự ra đời của Ethfinex sẽ là “thiên đường” cho các tài sản hoạt động trên blockchain của Ethereum và năm 2018 được kỳ vọng như “năm của Altcoin”. Cho đến nay thì rất nhiều các token vẫn chưa đi vào hoạt động sau khi ICO và không thấy được sự thanh khoản. Một sàn giao dịch đặc biệt như vậy sẽ làm thay đổi mọi thứ và tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các nhà đầu tư, tạo ra nhiều cơ hội cũng như rủi ro hơn.

Rất nhiều dự án đang đón chờ hợp tác với Ethfinex nhằm tăng cường tính thanh khoản, cộng đồng của các dự án này cũng vậy.

Cũng trong lúc này, Status Network ([cryptocurrency_widget type=”inline” symbol=”SNT~USD” template=”basic3″ color=”default”]) và Golem ([cryptocurrency_widget type=”inline” symbol=”GNT~USD” template=”basic3″ color=”default”]) đang có kế hoạch được niêm yết trên Bitfinex, cũng như Ethfinex với khả năng giao dịch ký quỹ.

Telegram

7.5
OVERALL SCORE
5 user votes x 9.0

BÌNH LUẬN