OILSC: Thúc đẩy ngành quản lý chất thải dầu khí bằng Blockchain

OILSC: Thúc đẩy ngành quản lý chất thải dầu khí bằng Blockchain

ICO của Oil and Gas Supply Chain (OILSC) (http://oilsc.io/) là một cột mốc quan trọng hướng tới mục tiêu làm cho đồng coin OILSC trở thành tiêu chuẩn chung trong thị trường quản lý chất thải dầu khí toàn cầu trị giá 5,08 tỷ USD . Bằng cách chuyển hướng các hợp đồng và chuỗi cung ứng của các công ty xử lý chất thải và dầu khí lớn nhất thế giới, các tổ chức và các cơ quan chính phủ, OILSC sẽ giảm thiểu chi phí, tăng hiệu quả và tính minh bạch trong các giao dịch giữa các công ty dầu khí với các nhà cung cấp dịch vụ quản lý chất thải dầu khí.

Token OILSC được hỗ trợ bởi nhiều công ty và tổ chức lớn có kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ quản lý chất thải, kiểm soát chất thải rắn và hoàn thiện các giải pháp ‘sân sau’ sao cho phù hợp với các quy định bảo vệ môi trường trên toàn thế giới. Các công ty và tổ chức này là cơ sở để thúc đẩy giao dịch OILSC.

Sử dụng giao diện đồ hoạ cho hợp đồng thông minh phù hợp với cách bố trí hiện tại trên nền tảng của chúng tôi, OILSC sẽ thúc đẩy nỗ lực bảo vệ môi trường của ngành dầu khí ngày càng hiệu quả và tiết kiệm chi phí và tiến đến việc tuân thủ trên toàn thế giới và một thế giới sạch hơn.

Công ty: Oil and Gas Supply Chain
Lĩnh vực:Oil & Gas
Trang chủ:http://oilsc.io/
Cáo bạch:
http://oilsc.io/docs/OILSC-whitepaper-2017-v18.pdf
Trụ sở:Seychelles / London
Token:OILSC
Nền tảng:Ethereum
Thời gian ICO:01/10/18 – 02/21/18
Nguồn cung Token:180,000,000 (72% Pre-Sale & ICO)
Đánh giá:65/100

Tham gia ICO hôm nay:

OILSC: Thúc đẩy ngành quản lý chất thải dầu khí bằng Blockchain

5.0
OVERALL SCORE
2 user votes x 7.5

COMMENTS

DISQUS: 0