NIST: “Bitcoin Cash là Blockchain gốc”

NIST: “Bitcoin Cash là Blockchain gốc”

Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ quốc gia (NIST) trực thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã bày tỏ một góc nhìn khái quát về công nghệ Blockchain và các loại tiền mã hoá bao gồm BTC, BCC, LTC, ETH, ETC, DASH và XRP. Trong đó có nói rằng “Bitcoin Cash là Blockchain gốc”.

Tại mục 8.1.2 của tài liệu, NIST ghi chú:

“Vào tháng 7/2017, khoảng 80 đến 90% sức mạnh tính toán của hệ thống Bitcoin đã biểu quyết cho Segregated Witness (hay còn gọi là SegWit, kỹ thuật phân tách giao dịch ra thành 2 phần: dữ liệu giao dịch và dữ liệu chữ ký), điều này góp phần làm giảm thiểu tài nguyên khi xác thực trên mỗi khối.

Dữ liệu chữ ký chiếm đến 65% trong một khối giao dịch, do đó, một thay đổi trong cách thức lưu giữ chữ ký là điều cấp thiết.

Khi SegWit được kích hoạt, nó đã tạo ra một hard fork, và dẫn đến tất cả các nút mạng lẫn người dùng không muốn thực hiện việc thay đổi gọi Bitcoin Cash là Blockchain Bitcoin gốc…

Về mặt kỹ thuật, Bitcoin là một phiên bản phân nhánh và Bitcoin Cash mới là Blockchain gốc. Khi hard fork xảy ra, tất cả người dùng đều được quyền truy cập vào số dư trên chuỗi Bitcoin lẫn Bitcoin Cash.”

Trên đây là lời giải thích cho sự kiện ngày 01/08/2017 và phù hợp với lời khuyến nghị ngay đầu đề báo cáo tổng quan rằng “tài liệu này sẽ giải thích về công nghệ ở mức độ cao”. Đó là lý do tại sao họ tập trung nhiều vào các khái niệm hơn là những chi tiết rườm rà.

Về mặt kỹ thuật, NIST hoàn toàn đúng. Mặc dù một số nhà phát triển sử dụng cả khái niệm soft fork và hard fork, nhưng bởi vì mạng lưới cần thực hiện việc xác thực để có thể tiếp tục hoạt động, cho nên điều đó không phải là một soft fork. Các nút không nâng cấp chỉ có thể dừng lại ở việc kiểm tra tính hợp lệ và không giữ được tính an toàn.

Đối với thợ mỏ, tất cả các nâng cấp đều là hard fork. Bất kỳ thợ mỏ nào không đồng ý cho việc nâng cấp SegWit sẽ bị bài xích, và do đó họ tách ra một Blockchain cho riêng mình. Điều này đã từng vài lần xảy ra trong quá trình nâng cấp “soft fork” khi một nút khai thác vô tình không tuân thủ.

Điều này đã từng vài lần xảy ra trong quá trình nâng cấp "soft fork" khi một nút khai thác vô tình không tuân thủ.

Điều này đã từng vài lần xảy ra trong quá trình nâng cấp “soft fork” khi một nút khai thác vô tình không tuân thủ.

Vào tháng 7/2017, khi SegWit đạt đủ ngưỡng kích hoạt, kéo theo việc thợ mỏ thực hiện hard fork vào đầu tháng 8 và tương thích ngược trở lại các nút không khai thác.

Do đó, Bitcoin là một bản phân nhánh, với nhiều thay đổi đáng kể trong hệ thống mạng sau khi kích hoạt SegWit, nhưng còn Bitcoin Cash thì sao? Nó có phải là một bản phân nhánh cấp cao khác?

Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ quốc gia NIST nói rằng điều đó không phải và BCH là “Blockchain gốc”. Tuy nhiên, “cấp cao”, điều này có lẽ đúng.

Bitcoin Cash đã liên tục thay đổi độ khó để có thể giữ cho mạng lưới tồn tại sau khi kế thừa từ Bitcoin và với một kích thước khối lớn hơn. Nhưng những thay đổi đó không thể coi là một hệ thống khác hoàn toàn so với Bitcoin cùng kế hoạch sắp xếp các lớp mới chạy trên chuỗi của nó.

Từ ban đầu Bitcoin đã có một phương thức nâng cấp kích thước khối, khi mà nó tăng từ 250kb, lên 500kb, 750kb và sau đó là 1MB.

Tại kích thước khối 1MB, thợ mỏ đã từ chối việc nâng cấp thêm, trong khi Satoshi Nakamoto hoạch định rằng hệ thống nên tiếp tục mở rộng bằng cách tăng kích thước khối.

Thợ mỏ vẫn đang vận hành cho một hệ thống khác hẳn với nguyên thuỷ những gì nêu trong White Paper, trong khi Bitcoin Cash vẫn tiếp tục với chuỗi gốc để xứng đáng với tên gọi Bitcoin thật.

Bài tổng quan về Blockchain của NIST: https://csrc.nist.gov/CSRC/media/Publications/nistir/8202/draft/documents/nistir8202-draft.pdf

Telegram

7.7
OVERALL SCORE
5 user votes x 9.2

BÌNH LUẬN